larvs-rodakorset-krets-bli-medlem-498x333

Röda Korset arbetar för och tillsammans med människor i utsatta situationer.

Någon gång i livet drabbas vi alla av en händelse som gör att vi känner oss utsatta och behöver stöd.

Det kan vara sorgen efter en nära anhörigs död, sjukdom eller andra förluster. För Röda Korset är en lyckad hjälpinsats ett samarbete där vi visar respekt för den som behöver stödet och förståelse för den situation som är orsaken till att stödet behövs.

Merparten av arbetet baseras på människors frivilliga insatser och människors vilja att engagera sig genom att ge av sin tid och sina pengar till förmån för organisationens verksamhet.