Skogsväg_skuggram_503x255

Att ge en minnesgåva till Larv-Längjums RK-krets verksamhet är ett fint och uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort, samtidigt som gåvan hjälper människor som drabbas av katastrofer över hela världen. När Du betalar in Ditt gåvobelopp till Larv-Längjums RK-krets PlusGiro konto 18 52 23-5 så skriver Du namnet på den som har gått bort som Du vill hedra och en personlig hälsning om Du så önskar. Därefter sammanställer vi ett tackbrev där namnen och de personliga hälsningarna från alla som skänkt till den bortgångnes minne står med. Detta tackbrev lämnar vi innan begravning till den bortgångnes anhöriga eller till begravningsbyrån.