Varför behövs frivilliga?

Frivilliga är livsnerven i Röda Korset och ger vår verksamhet en särskild kvalitet. Våra frivilliga förändrar och räddar liv.

Utan dem skulle vi helt enkelt inte kunna bedriva vår verksamhet som hjälper hundratusentals människor varje år. I Sverige och utomlands.

Du kan göra en viktig insats för dina medmänniskor. Du kan förändra villkoren i Sverige och i världen. Tillsammans med många andra frivilliga kan du göra skillnad.

Du kan bli frivillig! Oavsett hur mycket tid du har att ge. Vi har olika uppdrag som första hjälpare, insamlare, läxhjälpare, besökare och många fler.

Idag är 30 000 frivilliga i Svenska Röda Korset. Vi behöver bli fler. Prata med oss så ser vi hur din kompetens, erfarenhet och bakgrund kan användas.

Vi vill att du tar aktiv ställning för vår idé och våra principer.

Välkommen att engagera Dig i Röda Korset! Klicka på följande ord: ENGAGERA DIG!