Vi kan bli fler – ta ställning och bli medlem i världens största skyddsnät!

PlusGiro konto 900807-9; 250 kr för första medlem i familjen, 125 kr för näst följande medlem.

Ange ”krets: Larv-Längjum och nummer: 16056” om Ni vill tillhöra Larv-Längjums RK-krets – Ni är hjärtligt Välkomna!

Larv-Längjums RK-krets egna PlusGiro konto är:

18 52 23-5

RK info medlem 2016 bild ta ställning 495x640

RK info medlem 2016 500x611

RK info medlem 2016 bild 2 504x724